top of page

Last van belemmerende gedachten en overtuigingen? Dit is hoe ze ontstaan en hoe je ze kan ombuigen.


Hoe je denkt en wat je tegen jezelf zegt, heeft een grote invloed op hoe jij je voelt en gedraagt.


Hoe je denkt en welke overtuigen je hebt, heb je deels bewust en deels onbewust meegekregen tijdens je opvoeding en je ervaringen als kind. Sommige overtuigingen, zinnen of stemmetjes zitten ingebakken in jouw systeem. Jarenlang werden ze in jouw gezin van herkomst of in jouw familie gezegd of voorgeleefd. Deze overtuigingen, gedragingen en gewoontes beïnvloeden jouw gedachten van vandaag, over jezelf, over anderen en de wereld.

Belemmerende gedachten en overtuigingen


In mijn familie bijvoorbeeld heerst onbewust het patroon en de overtuiging dat je hard moet werken om te overleven. Dat je bezig moet zijn om te overleven. Bezig blijven om niet te voelen wat er pijn heeft gedaan. Niet te moeten stilstaan bij wat er gebeurt is en zo moeilijk is om te zien. En dat zat ook helemaal in mijn denken en mijn lichaam ingebakken. Dat patroon werd onbewust en onbedoeld doorgegeven. Rust nemen was bijvoorbeeld geen optie. Waardoor ik heel onrustig werd wanneer ik rust nodig had.

Dit is wat nodig was


Om hierin verandering te brengen, had ik het nodig om niet alleen te weten, maar ook te voelen dat rust nemen veilig en ok was. Dat dat patroon en die overtuiging vroeger nodig was geweest om te overleven, maar nu niet meer. In de generaties voor mij en in het gezin waar ik opgroeide was het niet mogelijk om het patroon te doorbreken. Het was niet mogelijk om rust te nemen en te voelen. Toen was het veel veiliger om bezig te blijven, om door te doen en niet stil te vallen. Zij deden door om te overleven, dat was hun patroon. En in dat patroon ontstaan overtuigingen, woorden, zinnen, die ze tegen zichzelf en elkaar zeiden om te overleven, maar ook gedragingen die dat patroon voorleefden. Zo kreeg ik onbewust dat patroon mee, zo werd het onbewust en onbedoeld doorgegeven, van generatie op generatie. Dat patroon was wat toen nodig was, wat zij nodig hadden, maar nú niet meer nodig is. Ik mag het anders doen. Ik mag wel rust nemen, ik mag wel voelen. Voor mij is het veilig. En dat heb ik ook nodig gehad te voelen, te voelen dat het veilig was. Want je kan het wel weten, weten dat het veilig is, het met je verstand vatten, maar het ook voelen, het echt ervaren, is pas de sleutel tot de echte verandering. Een ervaring die me heel veel rust bracht.

De kracht van het weten én het voelen


De combinatie van weten én voelen zorgt voor magie. Van begrijpen en ervaren. Daarom zijn beiden ook geïntegreerd in mijn praktijk en al mijn trajecten. Omdat het dát is wat zo waardevol is. De kracht ligt in het begrijpen van wat zich voordoet, wat maakt dat jij doet wat je doet én het voelen met je lichaam, het ervaren. Ervaren dat het veilig is, voelen dat het veilig is, dat het ok is. Dat het mag. Daar ligt de kracht, daar ligt jouw kracht.


Wanneer je inzicht hebt gekregen in het ontstaan van je belemmerende gedachten en overtuigingen, en je hebt gevoeld dat jij het op jouw manier mag doen, dan ontstaat zoveel ruimte, zoveel rust. Dan kan jij krachtige gedachten creëren, je krachtige IK ervaren. Ik wens het je van harte toe!

En zoals je wel weet, ben je altijd welkom om samen die krachtige jij te gaan ont-dekken.

Veel liefs, Nathalie ♥Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page