top of page

Waarom rituelen zo waardevol zijn

Bijgewerkt op: 9 feb. 2021

Iedereen kent rituelen als een huwelijksplechtigheid, een communie, een lentefeest of begrafenis. Ze bieden de mogelijkheid om even stil te staan bij wat was, wat is en wat nog komen zal. Het is een houvast in ons drukke leven.

Rituelen

We komen samen met familie en vrienden om bepaalde levensfasen af te sluiten of nieuwe levensfasen in te luiden. Het samen kunnen creëren van mooie herinneringen versterkt de band tussen jezelf en je familie of omgeving. Het geeft een gevoel van verbondenheid, geborgenheid en veiligheid. Vele rituelen doen we als vanzelfsprekend, we denken daar zelfs niet over na. We voelen gewoon dat we op bepaalde momenten in ons leven íets moeten doen, en rituelen bieden dan houvast.


Rituelen in contact met jezelf

Rituelen zijn meer dan handelingen waarmee we alleen of samen met anderen betekenis geven aan belangrijke momenten in ons leven. Het is met je volledige lichaam het moment beleven. Met je geest en je fysieke lijf. Niet alleen dénken dat je de nieuwe situatie verinnerlijkt, maar via je handelingen of wat je doet ook daadwerkelijk instemmen met wat is. Het gaat om de handeling die je bewust uitvoert om bepaalde verbondenheden zichtbaar te maken en vorm te geven. De symboliek en betekenis achter het over de vinger schuiven van een ring of teruggeven ervan bij een scheiding is veel groter dan we denken. Een plantje laten verwelken als teken van afscheid of een boom planten als symbool voor nieuw leven heeft vaak meer impact dan op het eerste zicht lijkt. Wanneer je deze handelingen bewust doet en in contact met je gevoel, kan je deze alleen maar uitvoeren wanneer je er klaar voor bent. Dan pas voelt het juist en goed. Dan pas zijn rituelen zo waardevol. Kinderen die opgroeien met rituelen worden zich bewuster van die verbondenheden. Ze bieden houvast bij de onzekerheden in relaties en vaak snelle en ingrijpende veranderingen. Door rituelen leren ze bewustzijn ontwikkelen, ontvangen, dankbaar zijn en afscheid nemen. Rituelen zorgen voor rust en helpen hen mee te vloeien met de flow van het leven.


De waarde van kleine rituelen

We denken bij rituelen meestal aan grootse en speciale momenten en linken deze vaak met religie. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn. Zelfs dagdagelijkse dingen kunnen een ritueel zijn. Zo kan opstaan gepaard gaan met een ritueel zoals een affirmatie of een dankbare groet of kan in de klas een lied gespeeld worden om de start van een nieuwe dag te vieren. Rituelen laten je verbinden met jezelf of de mensen rondom jou en bieden structuur en veiligheid.


Bedenk maar eens welke rituelen jij nog kent van vroeger en welk gevoel je daarbij kreeg. Of welke rituelen je nu belangrijk vindt. Misschien kan je deze wel nieuw leven inblazen of nieuwe rituelen maken samen met je kind. En vergeet niet: rituelen kunnen klein van inspanning zijn en toch een groots gebaar in zich dragen.


Veel liefs,

Nathalie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page