Kind Gezin Gezinsopstelling

Veel gestelde vragen en antwoorden

Moeten (alle) kinderen uit mijn gezin meekomen?

Kinderen zijn heel gevoelig en pikken vaak de lichtste signalen uit hun omgeving op. Ook onuitgesproken spanningen, vragen of onduidelijkheden kunnen onbewust door alle kinderen in het gezin ervaren worden, ongeacht hun leeftijd. Uit de vele opstellingen die ik ervaren heb, voelen kinderen en jongeren vaak dat er iets aan de hand is en “weten” ze vaak meer dan volwassenen denken. Dat alle kinderen in een gezinsopstelling gezien worden, kan voor alle kinderen in het gezin ondersteunend werken. Kinderen ervaren na een opstelling vaak opluchting en (h)erkenning. Zelfs wanneer kinderen niet actief aan de opstelling deelnemen, kan de opstelling door hun aanwezigheid alleen al diep op hen doorwerken.

 

Ik ben gescheiden of alleenstaande ouder. Hoe zit dat dan?

Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is het waardevol dat beide ouders aanwezig zijn tijdens een gezinsopstelling. Beide ouders blijven immers samen de ouders van de kinderen. Indien dit onmogelijk is, kan een gezinsopstelling ook zonder de andere ouder plaatsvinden. Het is dan wel aangewezen de toestemming van de andere ouder te vragen. Wanneer de andere ouder de toestemming niet kan geven, niet gekend of overleden is, wordt daar bij de opstelling op een respectvolle manier mee omgegaan.

 

Mijn partner ziet een gezinsopstelling niet zitten. Wat nu?

Elke ouder kan deelnemen aan een gezinsopstelling. Je hebt daar geen ervaring of kennis voor nodig. Het kan best spannend zijn om een gezinsopstelling te zien en ervaren, dat is helemaal OK. De gezinsopstelling wordt stap voor stap begeleidt zodat het voor iedereen veilig voelt om aanwezig te zijn en het proces mee te volgen. Een open en nieuwsgierige houding is wel nodig voor wat zich toont tijdens de gezinsopstelling.

 

Ga ik wel resultaat halen uit de gezinsopstelling?

Een gezinsopstelling is een zeer effectieve manier om naar een vraag of probleem te kijken en biedt in vele situaties een doorbraak na een lange zoektocht naar een oplossing of verbetering. De resultaten zijn vaak verrassend snel zichtbaar en merkbaar in het gedrag van je kind. De opstelling zelf en de inzichten die tijdens de gezinsopstelling naar voren komen, spreken voor zich, het is aan jullie om te bepalen wat jullie daarmee doen.

 

Wat als ik na de gezinsopstelling toch nog vragen heb?

Een week tot veertien dagen na de gezinsopstelling hoor ik graag hoe het met jullie gaat en of er nog vragen zijn. Elke vraag waar je op dat moment nog mee zit, kan gesteld worden. Dit om na te gaan of iedereen de beelden begrepen heeft zodat de gezinstopstelling verder kan doorwerken.

 

 

Wat is het verschil tussen een gezinsopstelling en de begeleiding bij een psycholoog?

Een gezinsopstelling is een andere manier van kijken naar een vraag of probleem. Er worden geen psychologische opvattingen gedeeld over de ontwikkeling of karakter van je kind en geen diagnoses gesteld. Wel wordt vanuit een systemisch gedachtengoed gekeken naar jullie vraag. Dit gedachtengoed brengt iedereen die bij de familie hoort in beeld vanuit de gedachte dat iedereen verbonden is met zijn gezin, familie en context en daar ook op reageert door bepaald gedrag wel of niet te stellen. Door het inzicht dat je tijdens de opstelling krijgt, krijg je de sleutel in handen om je vraag of situatie aan te pakken.

Mijn kind gaat al naar een psycholoog. Is een gezinsopstelling dan wel een goed idee?

Een gezinsopstelling kan zeker een meerwaarde zijn naast de bestaande of lopende begeleiding of therapie. Het kan een mooie aanvulling zijn tijdens het traject dat je kind bewandelt en hoeft zelfs geen duidelijk verband te hebben. Het kan, maar het moet niet. Tijdens de opstelling krijg je, zoals hierboven beschreven, geen psychologische informatie over de ontwikkeling van je kind. Wel geef ik je op een diepere laag informatie over het gedrag van je kind en wat je kind nodig heeft in contact met jou, broers en/of zussen, familie, vrienden, kinderopvang, school,… of in een bepaalde situatie. Deze inzichten en diepgaande informatie kunnen ondersteunend werken bij een bestaand traject.