top of page
Kind Gezin Gezinsopstelling

Veel gestelde vragen en antwoorden

​​Wat is het verschil tussen het Traject Gezinsopstelling en de begeleiding bij een psycholoog of therapeut?

 

Tijdens het Traject Gezinsopstelling kijken we op een andere manier naar een vraag of probleem. Er worden geen psychologische opvattingen gedeeld over de ontwikkeling of het karakter van je kind en geen diagnoses gesteld. Wel wordt vanuit een systemisch gedachtengoed gekeken naar jullie vraag. Dit gedachtengoed brengt iedereen die bij de familie hoort in beeld vanuit de gedachte dat iedereen verbonden is met zijn gezin, familie en context en daar ook op reageert door bepaald gedrag wel of niet te stellen. Door het inzicht dat je tijdens de opstelling krijgt, weet je wat je kan doen om je vraag of situatie aan te pakken. Tijdens het Traject Gezinsopstelling zet je al meteen stappen die voor een blijvende verandering zorgen. Er ontstaat een nieuwe dynamiek in je gezin, die rust brengt zodat jullie opnieuw op een positieve en fijne manier met elkaar kunnen verbinden.

Mijn kind gaat al naar een psycholoog/therapeut. Is het Traject Gezinsopstelling dan wel een goed idee?

 

Het Traject Gezinsopstelling kan zeker een meerwaarde zijn naast de bestaande of lopende begeleiding of therapie. Het kan een mooie aanvulling zijn tijdens het traject dat je kind bewandelt en hoeft zelfs geen duidelijk verband te hebben. Het kan, maar het moet niet. Tijdens het traject krijg je, zoals hierboven beschreven, geen psychologische informatie over de ontwikkeling van je kind. Wel geef ik je op een diepere laag informatie over het gedrag van je kind en wat je kind nodig heeft in contact met jou, broers en/of zussen, familie, vrienden, kinderopvang, school,… of in een bepaalde situatie. De inzichten, acties en diepgaande informatie kunnen ondersteunend werken bij een bestaand traject.

 

Mijn partner ziet het Traject Gezinsopstelling niet zitten. Wat nu?

Elke ouder kan deelnemen aan het Traject Gezinsopstelling/sessie gezinsopstelling. Je hebt daar geen ervaring of kennis voor nodig. Het kan natuurlijk best spannend voelen om een gezinsopstelling te zien en ervaren en dat is helemaal OK. De sessie gezinsopstelling wordt stap voor stap begeleidt zodat het voor iedereen veilig voelt om aanwezig te zijn en het proces mee te volgen. Een open en nieuwsgierige houding is wel nodig voor wat zich toont tijdens de gezinsopstelling. Wanneer je partner weerstand voelt om mee te komen, is het belangrijk hier respectvol mee om te gaan. Het Traject Gezinsopstelling/sessie gezinsopstelling is ook zonder je partner ontzettend waardevol voor jou, je kind en je gezin. Je kan gerust het volledige traject individueel of samen met je kind doorlopen.

Het effect van een gezinsopstelling hangt niet af van wie wel of niet aanwezig is, maar vooral van de open en nieuwsgierige blik waarmee je in het traject/de sessie stapt.

 

Moeten (alle) kinderen uit mijn gezin meekomen?

Je kan het Traject Gezinsopstelling individueel, samen met je kind of met je gehele gezin doorlopen. Kinderen zijn heel gevoelig en pikken vaak de lichtste signalen uit hun omgeving op. Ook onuitgesproken spanningen, vragen of onduidelijkheden kunnen onbewust door alle kinderen in het gezin ervaren worden, ongeacht hun leeftijd. Uit de vele opstellingen die ik ervaren heb, voelen kinderen en jongeren vaak dat er iets aan de hand is en “weten” ze vaak meer dan volwassenen denken. Dat alle kinderen in een gezinsopstelling gezien worden, kan voor alle kinderen in het gezin ondersteunend werken. Kinderen ervaren na een opstelling vaak opluchting en (h)erkenning. Zelfs wanneer kinderen niet actief aan de opstelling deelnemen of niet aanwezig zijn, kan de opstelling diep op hen doorwerken.

 

Ik ben gescheiden of alleenstaande ouder. Hoe zit dat dan?

Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is het waardevol dat beide ouders aanwezig zijn tijdens een gezinsopstelling. Beide ouders blijven immers samen de ouders van de kinderen. Indien dit onmogelijk is, kan een gezinsopstelling ook zonder de andere ouder plaatsvinden, je kan het Traject Gezinsopstelling gerust individueel of samen met je kind doorlopen. Het is dan wel aangewezen de toestemming van de andere ouder te vragen. Wanneer de andere ouder de toestemming niet kan geven, niet gekend of overleden is, wordt daar tijdens het traject op een respectvolle manier mee omgegaan.

 

Ga ik wel resultaat halen uit het Traject Gezinsopstelling?

Het Traject Gezinsopstelling is een zeer effectieve manier om naar een vraag of probleem te kijken en biedt in vele situaties een doorbraak na een lange zoektocht naar een oplossing of verbetering. De resultaten zijn vaak verrassend snel zichtbaar en merkbaar in het gedrag van je kind. In je gezin ontstaat een nieuwe dynamiek die rust brengt zodat jullie opnieuw op een positieve en fijne manier met elkaar kunnen verbinden. De opstelling zelf en de inzichten die tijdens de gezinsopstelling naar voren komen, spreken voor zich. Wel is het van belang een open en nieuwsgierige houding aan te nemen en met de verkregen inzichten aan de slag te gaan.

Wat als ik na het Traject Gezinsopstelling toch nog vragen heb?

Het Traject Gezinsopstellingen werkt nog een lange tijd door, waardoor verdere begeleiding of coaching meestal niet nodig is. Wel vind ik het belangrijk dat je ten allen tijden bij mij terecht kan. Tijdens het Traject Gezinsopstelling ben ik dan ook steeds bereikbaar voor feedback, aanvulling of ondersteuning, zelfs tussen de geplande sessies door. Elke vraag waar je mee zit kan gesteld worden, elke gevoel kan gedeeld worden. Ik ben er voor jullie gedurende het volledige traject.

Bij het afsluiten van het Traject Gezinsopstelling wordt nog een laatste keer geëvolueerd hoe jullie het traject beleefd hebben, wat de inzichten en acties waren en of er nog vragen zijn zodat jullie op eigen kracht verder kunnen. Heb je na verloop van tijd opnieuw een vraag, dan ben je uiteraard van harte welkom en kijk ik graag samen met jou op welke manier we je vraag kunnen beantwoorden.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
bottom of page