COACHING

Kindercoaching, jongerencoaching en gezinscoaching hebben het doel de situatie positief te veranderen. Een kinder- en jongerencoach werkt kindgericht en zal het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren laten groeien en hun talenten in kaart brengen. Het doel is dat ze zich terug goed voelen en moeilijke situaties de baas kunnen. Een gezinscoach begeleidt gezinnen bij de opvoeding en omgang van de kinderen, zodat er rust en balans ontstaat en het gezin op eigen kracht verder kan.

Voor mij zijn deze vormen van coaching steeds met elkaar verbonden, vandaar de schuine streep tussen Kindercoaching en jongerencoaching / Gezinscoaching. Wanneer een kind of jongere zich niet goed voelt, ontstaan vaak spanningen in het gezin of bij de ouder en omgekeerd. Wanneer het gezin of de ouder spanningen ervaart, zal het kind of de jongere dat ook voelen en deze spanningen uiten. Er is als het ware een, vaak onbewuste, wisselwerking. Daarom vertrek ik tijdens mijn coaching steeds vanuit het kind of de jongere én heb ik aandacht voor de context of het systeem waarin het kind of de jongere functioneert.

Daar elke situatie of vraag verschillend is en ieder kind, jongere of ouder uniek is, heb ik als coach geen pasklare antwoorden. Ik loop als coach even met je mee, als wegwijzer. Samen zoeken we op welke manier we de gewenste situatie kunnen bereiken.

GSM

0486 80 09 61

ADRES

Meistraat 13 - 9940 Sleidinge